“A real scientist solves problems, not wails that they are unsolvable.”

– Anne McCaffrey

Naturvetenskapsprogrammet

RSC erbjuder två inriktningar

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskap

Naturvetenskap

Vill du ha bredast möjliga behörighet och kunna utbilda dig till läkare, veterinär, apotekare eller civilingenjör? Då är NANA utbildningen för dig. NANA på Rinman är en stabil utbildning som ger dig så väl teoretiska som laborativa kunskaper i ämnen som kemi, fysik och biologi. Vi har väl utrustade labbsalar där du kan testa dina kunskaper i spännande laborationer. Du får också fördjupa dig i både astrofysik och bioteknik för att ytterligare spetsa dina naturvetenskapliga kunskaper.

Läs mer om natur

Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskap och samhälle

Vill du inrikta dig mot en framtid inom exempelvis juridik, miljö eller ekonomi? Då är NASA perfekt! NASA ger dig  kunskaper inom både det naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga områden och du får fördjupa dig i hur världen runtomkring dig fungerar på flera olika plan. Utöver de teoretiska och laborativa kunskaperna och de naturvetenskapliga ämnena så får du ägna dig åt spännande geologiska företeelser, nationalekonomi, dagsaktuellpolitik och internationella relationer.

Läs mer om naturvetenskap och samhälle