“The science of today is the technology of tomorrow.”

– Edward Teller

Teknikprogrammet

RSC erbjuder fem inriktningar

  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Teknikvetenskap

Design och produktutveckling

Design och produktutveckling

Vill du vara med och bestämma hur framtidens produkter ska se ut? Bakom alla artefakter (produkter skapade av människor) finns ett gediget design- och utvecklingsarbete. Här får du utveckla din kreativitet och förmåga att skapa, i kombination med beräkningar.

Läs mer om design och produktutveckling

Informations och medieteknik

Informations och medieteknik

Informations- och medieteknik förbereder dig för en framtid som nätverkstekniker, programmerare eller ingenjör/civilingenjör. Här lär du dig hur datorer, servrar och nätverk fungerar och du får jobba med programmering och webbutveckling. Efter utbildningen kan du arbeta med IT i yrkeslivet eller studera vidare.

Läs mer om information- och medieteknik

Produktionsteknik

Produktionsteknik

Framtidsutsikterna är goda och industrin skriker efter unga, nyutbildade produktionstekniker. I dag finns en stor brist på personal som kan datoriserad produktionsteknik och LEAN. Inriktningen är både teoretisk och praktisk och du erbjuds betald feriepraktik på något av våra samarbetsföretag under din utbildning. Vill du inte jobba efter gymnasiet så har du möjlighet att söka dig vidare mot yrkeshögskolor, civil- eller högskoleingenjörsutbildningar.

Läs mer om produktionsteknik

Samhällsbyggande och miljö

Samhällsbyggande och miljö

En inriktning i tiden som förbereder dig att vara morgondagens ingenjörer, projektörer och arkitekter inom hållbart samhällsbyggande. Utbildningen ger dig en mycket bra grund för vidare studier inom exempelvis miljöteknik, bygg och arkitektur.

Läs mer om samhällsbyggande och miljö

Teknikvetenskap

Teknikvetenskap

Teknikvetenskap är en bred inriktning för dig som vill fördjupa dina kunskaper genom kurser i matematik, fysik och teknik. Utbildningen gör dig förberedd på bästa sätt inför kommande studier på högskola eller universitet.

Läs mer om teknikvetenskap